Noen høydepunkter fra politikken i 2010

Året nærmer seg slutten, og jeg ønsker å dele noen høydepunkter fra politikken med dere. Fra å være hun som rakk opp håden flittig i samfunnsfagtimene og debatterte heftig, er jeg i dag Oslo Arbeiderpartis yngste bystyrekandidat, og jeg har ikke fylt 18 år engang.

I januar ble jeg valgt til leder av Grorud AUF, mitt første politiske verv. Det var også det året jeg deltok på mitt første årsmøte i AUF i Oslo.

I mars ble jeg fast Si;D-kommentator i Aftenposten, sammen måned skrev jeg dette innlegget om hodeplagg, etter å ha vært vitne til en snever og polarisert debatt.

AUFs 2029-konferanse ble avholdt i mai og satte blant annet fokus på mangfold, integrering, en bærekraftig velferdsstat og spørsmål i spennet mellom dagens virkelighet og visjoner for fremtiden. Det var på denne konferansen jeg deltok i min første paneldebatt med temaet _”Ungdom og integrering – hvordan ser det flerkulturelle samfunnet ut for unge i dagens Norge?”
Samme måned ble jeg også valgt som AUF i Oslos representant i Oslo Arbeiderpartis kvinnenettverk.

I sommer satte VG søkelyset på innvandring og integrering i en nye serie under headingen ”Nye Norge”. Debatten om hodeplagg blusset opp, og jeg stilte opp til intervju med budskapet om at turban er et kjønnsnøytralt hodeplagg i sikhismen. Det kan lese her.

Rett før jeg begynte i andre klasse på videregående i høst skrev jeg dette innlegget om voldtekt, og fikk svar fra justisminister Knut Storberget.

AUFs 52. ordinære landsmøte gikk av stabelen i oktober, hvor jeg holdt innlegg om todelt foreldrepermisjon, du kan lese det her. Jeg fikk gjennomslag for mitt synspunkt og AUF er i dag for at foreldrepermisjonen skal tredeles, men på sikt todeles.

Bildet er tatt av Tore Sinding Bekkedal.

Representantskapet i Oslo Arbeiderparti behandlet det omstridte datalagringsdirektivet. Personlig er jeg imot og jeg holdt dette innlegget som skapte debatt og var verdt det.

I november ble Oslo Arbeiderpartis nominasjonsmøte avholdt. Jeg ble nominert på 23. plass som den yngste bystyrekandidaten. Tusen takk for tilliten, jeg er klar for å farge byen rød! Jeg deltok også i debatt på Litteraturhuset om synet på eldre med Carl I. Hagen og Svein Olav Daatland i panelet.

Bildet er tatt av Tore Sinding Bekkedal.

Tusen takk til alle dere som har troen på meg, som følger meg. Jeg er klar for valgkamp og gleder meg til å være med på å farge Oslo til en rød by som er mer inkluderende og varmere, og som gir alle mennesker like muligheter.

Kommentarer


Strålende Prableen. Du er flink, og vi er heldige som har ei som deg i AUF!