Dialogmøte om frihetsbevegelsene i Midtøsten og Nord-Afrika

Innledning på dialogmøte om frihetsbevegelsene i Midtøsten og Nord-Afrika på Litteraturhuset
Dato: 20. februar 2011
Tema: ung, engasjement, mangfold, politikk

Jeg vil først begynne med å takke for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. For å kunne fortelle hvorfor jeg valgte å satse på politikk, hvorfor det er viktig å være ung og engasjert og ikke minst hvorfor det er viktig med mangfoldige stemmer i det offentlige ordskiftet, så vil jeg dele mine erfaringer med dere.

En kan definere engasjement ulikt. Det kan være alt fra å diskutere nyhetsbildet til å diskutere med medelever, eller å blogge.

Jeg har valgt å engasjere meg gjennom elevrådet på skolen, ved å skrive innlegg, og være aktiv i sikhmenigheten, for å nevne noe. Jeg har hele tiden sett etter nye muligheter som jeg kan bruke til å utvikle meg selv, og for å kunne utrette noe. I denne prosessen fikk jeg utfordret meg selv, men selv med disse mulighetene, manglet følelsen av å påvirke slik jeg ønsket.

Jeg meldte meg inn i AUF da jeg var 15 år og ble aktiv i organisasjonen som 16-åring. Jeg ble valgt til leder i Grorud AUF og prøvde å påvirke så godt jeg kunne. Jeg møtte mennesker som sa: ”Du er jo bare leder av et lokallag. Du kan jo ikke påvirke.” Det fikk meg til å tenke. Er det virkelig slik at man må være stortingsrepresentant for å kunne påvirke? Eller statsminister? Jeg prøvde å bruke vervet mitt til å sette ulike politiske saker på dagsorden og være med på å vedta politikk. Ingen trodde det skulle skje, men Oslo Arbeiderparti vedtok på sitt årsmøte i fjor at vi var mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Jeg var en av de som klarte å få med alle Arbeiderpartilagene i Groruddalen til å stemme for vedtaket. Etter suksessen med vedtaket, ble det tydelig for meg at det var gjennom politikken jeg kunne påvirke slik jeg ønsket.

Det hender at jeg kommer hjem sent på kvelden, er utrolig sliten og tenker: ”hvorfor gidder jeg det her? Hvorfor skal jeg bruke så mye tid på politikk når jeg kan gjøre noe annet?” Men når jeg ser at det er eldre som ikke får den hjelpen de trenger, når det er så store forskjeller mellom øst og vest i en by, og i et verdensperspektiv: i Midtøsten har ungdom vokst opp under diktaturer og ikke fått sin stemme hørt. De kjemper for rettigheter som vi tar for gitt. Å ikke engasjere seg, vil jeg si, er det samme som å gi bort de påvirkningsmulighetene mennesker har kjempet for i hundrevis av år. Når det er så mange som ikke kan si det de mener, kjempe for det de står for, når det er så mye urettferdighet, så skal jeg selvfølgelig engasjere meg. Og hver gang jeg tenker at det er meningsløst, så skal jeg minne meg selv på hvorfor jeg i utgangspunktet engasjerte meg i politikken.

Man hører ofte at det er viktig med mangfoldige stemmer i debatten. Ja, selvfølgelig, men hvorfor skal man innsnevre definisjonen på mangfold til å handle om man har flerkulturellbakgrunn eller ikke? Det å ha en mangfoldig stemme er mye mer enn det. Bakgrunn, kunnskap og alle livserfaringer, for å ta noe, er med på å forme oss som mangfoldige mennesker, så handler det om hvordan man velger å bruke det. Og for å trekke en parallell; det blir sagt at det er viktig å være ung og engasjert. Absolutt. Jeg betviler det ikke. Som ung får du frem unges synspunkter, du ser saker fra et ståsted de som er overrepresentert i politikken ikke gjør. Ved å engasjere seg gjennom politikk kan man være med på utfordre holdninger i samfunnet. For å illustrere det med et eksempel kan man trekke frem likestilling i arbeidslivet. Man ser at det er flere kvinnelige ledere, det er fortsatt en lang vei å gå, men ved å utfordre, ved å vedta og realisere politikk, så utfordres holdninger, de endres og samfunnet utvikles.

Engasjement er viktig, det er viktig å bry seg og det er viktig å vise det. Jo flere som engasjerer seg, jo bedre gjenspeiles befolkningen, og på den måten kan det fattes beslutninger som appellerer til det store mangfoldet av mennesker i samfunnet vårt.

Innledningsvis nevnte jeg noen måter å engasjere seg på, selv valgte jeg å skrive innlegg til aviser. Jeg prøvde å sette ulike samfunnsproblemer på dagsorden, men jeg tror det er mange som gjør og gjorde den samme feilen som meg. Misforstå meg rett, men da jeg gjorde det ble jeg for ”tradisjonell”. Jeg tok opp ulike temaer og problemstillinger, men jeg kom ikke med løsninger eller konkrete tiltak. Derfor valgte jeg å engasjere meg gjennom politikk. Da er jeg er med på å påvirke samfunnet gjennom konkrete vedtak som utfordrer samfunnet vi lever i og er en del av, men også oss selv, for vi mennesker, vi lærer å kjenne oss selv bedre når vi møter utfordringer.