Arbeiderpartiets landsmøte '11

Innlegg i debatt under Arbeiderpartiets landsmøte
Dato: 08.04.11
Tema: heltid, deltid

Kjære landsmøte,
Det er en stor ære å få være den første kvinnen med et religiøst hodeplagg i hele Arbeiderpartiets historie som nå skal holde innlegg fra landsmøtets talerstol. Jeg vil benytte anledningen til å påpeke at jeg setter stor pris på at jeg ikke er forbudt her inne, og håper virkelig at jeg få stå her neste gang også.

Du kan se innlegget ved å klikke her.

Landsmøte, jeg vil fortelle om Anna. Hun er sykepleier, og har jobbet i en 40 prosent stilling i flere år. Det er ikke mye forutsigbarhet i hverdagen hennes. De vaktene hun får, må hun ta. Hun har to barn som hun gjerne skulle tilbrakt mer tid med. Hverdagen skulle ha vært mer forutsigbar og mye tryggere, ikke minst skulle hun ønske at stillingsbrøken hennes hadde tilsvart det hun faktisk jobber. Anna jobber i realiteten 100 prosent, men 60 prosent av disse er totalt utforutsigbare. Det innebærer:
- At hun har vanskelig for å kjøre barna til fortballtreninger
- At hun ikke har mulighet til å delta like aktivt i skolehverdagen til barna sine
- At hun ikke kan ta opp lån fordi hun må forholde seg til en stillingsbrøk som i realiteten ikke tilsvarere hvor mye hun faktisk jobber

Landsmøte, Anna er ikke alene. Det er 70 000 andre mennesker som deler samme skjebne. Jens, hvordan skal man ta være på disse hendene? Hvordan skal man få flere hender? Det skjer ikke når hverdagen uforutsigbar og utrygg.

I følge KS er det behov for 41 000 helsefagarbeidere og nærmere 13 000 sykepleiere de neste 20 årene. Skal man oppfordre folk til å søke på disse utdanningene samtidig som de kan regne med en 23 prosent stilling? Det er ikke veien å gå. Derfor er det viktig å lovfeste retten til heltid.

For det første, vi er alle enige om at fortrinnsretten ikke fungerer godt nok i dag. Arbeidsgivers vetorett i arbeidsmiljøloven § 14.3 må fjernes! For det andre, i en omstillingsprosess trengs det penger. Vi må stille opp med midler til kampen for lovfestet rett til heltid. La oss kjøre på med en heltidsmilliard! For det tredje, vi må generelt bli tydeligere. I punkt tre om styrket rett til lovbestemt reell stillingsprosent sier man at vi kan sette en tidsgrense på fire år. Ærlig talt landsmøte, dette er for svakt. Skal Anna vente i fire år på å få den stillingsprosenten hun faktisk jobber? Her må vi si ett år.

Til høsten skal Anna og de 69 999 andre som jobber ufrivillig deltid stemme ved valget. La henne få lov til å stemme på en arbeidsgiver hun fortjener. Deltid det kan være en mulighet, men heltid skal være en rettighet.

Kommentarer


Veldig bra Prableen, du er kjempeflink! Dette er en viktig sak som flere må få med seg.

Mvh

Iram Azam, Leder Holmestrand AUF.

Tusen takk for hyggelig kommentar, Iram!

Beste hilsen, Prableen