En befolkning som gjenspeiles

Aftenpostens Si;D, 08.12.11

Den siste tiden har vi snakket mye om mer demokrati, men hva betyr det i praksis? Mange har lurt på hvordan det offentlige ordskiftet vil bli. Vil flere og nye stemmer slippe til?

Holdningsendring. Det må en holdningsendring til blant voksne. De vet ikke alltid best. De unge må i større grad få slippe til. De må få delta aktivt og bli tatt seriøst. Det er viktig at disse føler at det arbeidet de gjør blir satt pris på. Et godt eksempel er ungdommens bystyremøte i Oslo. Her får ungdom debattere saker som opptar dem, og får sendt fem saker videre til det ordinære bystyret, som må behandle disse sakene. Blant private aktører vil jeg trekke frem Aftenpostens Si ;D. En god arena for debatt av og med unge. Vi trenger flere slike arenaer.

Mangfold. Mer demokrati handler om at befolkningen vår gjenspeiles i samfunnet generelt, samfunnsdebatten, politiske partier og demokratiske institusjoner. Ungdom er generelt lite representert i samfunnsdebatten og politikken. Diskusjonen om mangfoldige stemmer i samfunnsdebatten har pågått lenge. Hvorfor skal man innsnevre definisjonen på mangfold til å handle om man har flerkulturell bakgrunn eller ikke? Mangfold er mye mer enn bare det.

Hvis befolkningen gjenspeiles bedre, vil vi se flere mange nye ansikter i fremtiden. Flere debatter vil kunne bli mer nyansert og mer basert på kunnskap. En forutsetning for at det kommer noe godt av politiske debatter, er at den utfordringen man debatterer blir debattert av mennesker som berøres av utfordringen. Ikke bare utenforstående.

Må engasjere oss. Jo flere som engasjerer seg, jo bedre gjenspeiles befolkningen. Samtidig må det skapes arenaer hvor unge i større grad føler at deres engasjement blir tatt på alvor. På den måten kan det fattes beslutninger som appellerer til det store mangfoldet av mennesker i samfunnet vårt. Jeg mener at å ikke engasjere seg, er det samme som å gi bort de påvirkningsmulighetene mennesker har kjempet for i hundrevis av år. Ikke alle mennesker i andre land har de samme rettighetene som oss. Når det er så mange som ikke kan si det de mener, kjempe for det de står for, så skal vi selvfølgelig engasjere oss.