Landsmøte '10

Innlegg i debatt om Arbeids- og inkluderingsprogram på AUFs 52. ordinære landsmøte
Dato: 15. oktober 2010
Tema: Foreldrepermisjon, likestilling

Kjære landsmøte,
Foreldrepermisjon er en viktig sak. Den handler om hvem som skal være hjemme med barnet, hvor lenge, hva slags samfunn vi ønsker oss og ikke minst om likestilling. Når Høyre på sitt landsmøte vedtar å fjerne fedrekvoten, og Frp ønsker å gjøre det samme, så undergraver de likestillingen. Siv og Erna, skam dere!

Da statsbudsjettet ble lagt frem i forrige uke foreslo Regjeringen at stønadsperioden for foreldrepenger skal forlenges med én uke, og den nye uken øremerkes far. Dette er bra, men ikke nok.

Norge har klatret opp til andreplass som verdens mest likestilte land, men vi skal bli bedre. I Arbeids- og inkluderingsprogrammet blir det foreslått en tredelt foreldrepermisjon, men det er todelt foreldrepermisjon som er den riktige veien å gå.

Fraværet ved foreldrepermisjon bidrar til lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og fraværet er, ikke overraskende, høyest hos kvinner. Menn tar bare ut 11 prosent av den totale permisjonstiden. Ved å dele permisjonstiden likt vil dette være med på utjevne disse forskjellene.

De som mener at todeling er en løsning med langt mindre valgfrihet, tar grundig feil. Dette vil bidra til å styrke valgfriheten fordi kvinner blir likestilt i arbeidslivet, mens menn blir likestilt i hjemmet. Dette er kjempeviktig fordi menn må likestilles som omsorgspersoner.

Jeg håper dere støtter dissensen om at foreldrepermisjonen på sikt skal todeles. Vi i AUF må være pådrivere for likestilling og vi skal fortsette å kjempe denne kampen. Likestilling skal ikke bare være ord, men også handling.

Vist 222 ganger. Følges av 1 person.
Annonse