Representantskapsmøte om datalagringsdirektivet

Innlegg i debatt om datalagringsdirektivet på representantskapsmøte i Oslo Arbeiderparti
Dato: 19. oktober 2010
Tema: udemokratisk prosess, datalagringsdirektivet

Kjære representantskap,
På årsmøtet i mars, da redaksjonskomiteen la frem sin innstilling i forhold til datalagringsdirektivet, ble det sagt at vi skulle utsette behandlingen av saken for å kunne ha en mest mulig demokratisk prosess og åpen debatt. Vi skulle ha god tid til å debattere dette. Jeg ser ikke hvordan denne prosessen har vært demokratisk, og jeg skjønner ikke hvordan vi kan debattere dette mest mulig når man må tegne seg til debatten på forhånd og taletiden er begrenset.

Først så utsettes saken i et halvt år, det er for så vidt greit, det. Også behandles dette i stortingsgruppa i juni. Det blir enstemmig vedtatt at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er for implementering av direktivet. Oslo Arbeiderparti har i dag seks representanter på Stortinget, og når noen av disse sier at det ikke er deres feil fordi de ikke visste at direktivet skulle behandles på det møtet, så betyr det at våre representanter sover i timen. Sånn kan det ikke være.

De i Arbeiderpartiet som ønsker å innføre datalagringsdirektivet har brukt alle mulige midler. Alt fra stor mangel på demokratisk prosses, ringe rundt til lokallagsledere og press fra Regjeringen.

I helgen hadde AUF landsmøte. En av dagene kom Jens for å holde innledning. Kamzy, Leder AUF i Oslo, utfordret ham på prosessen i forhold til datalagringsdirektivet og partikultur. Hun spurte ham direkte: ”Hvordan har man vært demokratisk i forhold til datalagringsdirektivet?” Hans svar var: ”Datalagringsdirektivet har vi behandlet i både stortingsgruppa og på regjeringsnivå.” Synes dere ikke det er litt rart at det blir mindre demokrati i partiet når vi går fra å være i opposisjon og mindretall på stortinget til posisjon og flertall i regjering?

Kamerater, jeg meldte meg inn i AUF for over et år siden. Da meldte jeg meg inn i Norges største politiske ungdomsorganisasjon for å kunne påvirke Norges største parti. Jeg meldte meg ikke inn for å bli overkjørt i behandling av politiske saker, slik både mange andre og jeg har blitt i dette tilfellet.

Vist 974 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Hei du!

Jeg synes ikke det er så ille at du skriver og sier dette, men jeg synes det er litt leit og litt underlig hvis du mener dette.

1. God tid? Ja, vi har hatt hele tiden siden april. Egentlig lenger. Debatten om DLD har rast i lang tid.

2. Man MÅTTE IKKE tegne seg på forhånd. Taletiden er ALLTID begrenset i representantskapet i Oslo Arbeiderparti.

3. “De i Arbeiderpartiet som ønsker å innføre datalagringsdirektivet har brukt alle mulige midler. Alt fra stor mangel på demokratisk prosess, ringe rundt til lokallagsledere og press fra Regjeringen.” Javel? “Alle mulige midler” – “stor mangel på demokratisk prosess.”

Jeg vet ikke om det er ringt rundt til lokallagsledere eller hvem som i så fall har gjort det i denne saken – om noen – men uansett: Det er da helt legitimt å ringe, treffe, besøke, møte eller på annet vis kontakte partifeller og diskutere politikk! Jeg håper i alle fall at det fortsatt vil være lov. I motsatt fall ville vi hatt et forferdelig samfunn.

4. Vi har antakelig landsmøte i Arbeiderpartiet lenge før DLD eventuelt er implementert. De som ønsker å argumentere mot DLD har fortsatt full anledning til det.

Stort engasjement er ikke synonymt med rett til å oppnå ønsket utfall.

:-)

Hei, Fredrik.

Da er det leit at så å si hele AUF i Oslo mener dette…

1. Det skulle settes av et helt rep.skap til dette, og det skjedde ikke. Jeg er fullt klar over at
debatten har rast i lang tid, da jeg selv har deltatt på ulike arenaer.

2. Nei, man måtte ikke, og jeg legger meg flat fordi jeg ordla meg feil fra talerstolen. Vi ble oppfordret til å tegne oss på forhånd. Tror du ikke flere lot være pga. det? Det er én måte å dysse ned debatten på, og det er ufint.

3. Jeg sier ikke at det er illegitimt, men jeg sikter til at noen har blitt utsatt for press. Det er noe annet.

Nei, det har du rett i, men jeg synes du skal rette det samme mot deg: Stort engasjement er ikke synonymt med rett til å oppnå ønsket utfall ;)

“Tror du ikke flere lot være pga. det? Det er én måte å dysse ned debatten på, og det er ufint.”

Ro nå litt ned. For det første kan det du sier her oppfattes som om det var et ønske å forvirre og/eller dysse ned. Det er det ikke noen holdepunkter for. Hvorfor skulle man forresten ønske det?

For øvrig sitter AUF i alle organer som har behandlet denne saken og som har behandlet dagsorden for og innkalling til møtet. Mulig at noen er utsatt for press. Det er jo alltid en mulighet for det, både i AUF og i partiet og på begge sider i en hver sak. Jeg kjenner ingen som har gitt uttrykk for de er utsatt for press i denne saken.

Annonse