Noen høydepunkter fra politikken i 2010

Året nærmer seg slutten, og jeg ønsker å dele noen høydepunkter fra politikken med dere. Fra å være hun som rakk opp håden flittig i samfunnsfagtimene og debatterte heftig, er jeg i dag Oslo Arbeiderpartis yngste bystyrekandidat, og jeg har ikke fylt 18 år engang.

I januar ble jeg valgt til leder av Grorud AUF, mitt første politiske verv. Det var også det året jeg deltok på mitt første årsmøte i AUF i Oslo.

I mars ble jeg fast Si;D-kommentator i Aftenposten, sammen måned skrev jeg dette innlegget om hodeplagg, etter å ha vært vitne til en snever og polarisert debatt.

AUFs 2029-konferanse ble avholdt i mai og satte blant annet fokus på mangfold, integrering, en bærekraftig velferdsstat og spørsmål i spennet mellom dagens virkelighet og visjoner for fremtiden. Det var på denne konferansen jeg deltok i min første paneldebatt med temaet _”Ungdom og integrering – hvordan ser det flerkulturelle samfunnet ut for unge i dagens Norge?”
Samme måned ble jeg også valgt som AUF i Oslos representant i Oslo Arbeiderpartis kvinnenettverk.

I sommer satte VG søkelyset på innvandring og integrering i en nye serie under headingen ”Nye Norge”. Debatten om hodeplagg blusset opp, og jeg stilte opp til intervju med budskapet om at turban er et kjønnsnøytralt hodeplagg i sikhismen. Det kan lese her.

Rett før jeg begynte i andre klasse på videregående i høst skrev jeg dette innlegget om voldtekt, og fikk svar fra justisminister Knut Storberget.

AUFs 52. ordinære landsmøte gikk av stabelen i oktober, hvor jeg holdt innlegg om todelt foreldrepermisjon, du kan lese det her. Jeg fikk gjennomslag for mitt synspunkt og AUF er i dag for at foreldrepermisjonen skal tredeles, men på sikt todeles.

Bildet er tatt av Tore Sinding Bekkedal.

Representantskapet i Oslo Arbeiderparti behandlet det omstridte datalagringsdirektivet. Personlig er jeg imot og jeg holdt dette innlegget som skapte debatt og var verdt det.

I november ble Oslo Arbeiderpartis nominasjonsmøte avholdt. Jeg ble nominert på 23. plass som den yngste bystyrekandidaten. Tusen takk for tilliten, jeg er klar for å farge byen rød! Jeg deltok også i debatt på Litteraturhuset om synet på eldre med Carl I. Hagen og Svein Olav Daatland i panelet.

Bildet er tatt av Tore Sinding Bekkedal.

Tusen takk til alle dere som har troen på meg, som følger meg. Jeg er klar for valgkamp og gleder meg til å være med på å farge Oslo til en rød by som er mer inkluderende og varmere, og som gir alle mennesker like muligheter.

Vist 650 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Strålende Prableen. Du er flink, og vi er heldige som har ei som deg i AUF!

Annonse