Arr i sjelen

Dagsavisen, 06.09.11

Vold i hjemmet er et skjult samfunnsproblem. Mange barn opplever å se en av sine omsorgspersoner bli slått – eller blir selv slått av noen de er glad i. Arbeiderpartiet vil ikke være et taust vitne til familievold.

En omfangsundersøkelse av NOVA i 2007 foretatt blant ungdommer i videregående skole, viser at sju prosent i løpet av oppveksten har opplevd partnervold mot mor, og bare to prosent mot far. To prosent har opplevd grov partnervold mot mor. Selv om en av barnets omsorgspersoner har fått blåmerker, betyr ikke det at barnet ikke har fått det på sjelen sin. Et betydelig antall barn opplever vold mot omsorgspersoner. De ser, hører, opplever og ikke minst: De forstår. Hvert år overnatter 1.500 barn på landets krisesentre.Vold i nære relasjoner fører til tap av menneskeliv. Av alle drap de siste ti årene, vet vi at 20 til 30 prosent er begått av nåværende eller tidligere kjæreste, ektefelle eller samboer.


Denne typen vold rammer hardt og har alvorlige følger for den som opplever den. Volden som utøves, fysisk og psykisk, er ofte rå og brutal. Det innebærer et tillitsbrudd fordi volden utøves av et menneske som står deg nært. Til slutt, men ikke minst, så utøves volden på et sted hvor man skal føle seg trygg – ditt eget hjem.Arbeiderpartiet vil styrke arbeidet mot vold i familier og nære relasjoner ved å skape et bredt samarbeid mellom kommunen, krisesentrene og politiet, og lage en felles handlingsplan mellom alle aktører. Vi vil også gå inn for at hver politistasjon i Oslo får en egen familievoldskoordinator slik at innsatsen spesielt overfor volds- og trusselutsatte kvinner styrkes og ensrettes. Støtten til krisesentrene skal sikres. Samtidig hviler det et ansvar på oss alle som samfunnsborgere. Vi må tørre å si ifra. En gang for mye skader ikke, men vi vet hvor fatale konsekvensene kan bli om man sier ifra en gang for lite.


Vold i nære relasjoner er en alvorlig kriminalitet som Arbeiderpartiet ikke kan være vitne til. Vi må tørre å snakke om det. Det skal ikke være tabu å snakke om vold i nære relasjoner. Det skal ikke være tabu å sette det på dagsorden. Det er tabu når du velger å tie om et samfunnsproblem, for omfanget av volden krever handling.

Vist 128 ganger. Følges av 1 person.
Annonse