Fedmeoperasjon for alle?

Spalten min “akkurat nå” i Aftenpostens Si;D, 29.02.12

Fedmedebatt. Fedmeoperasjon. Holdningskampanjer. Dette er sikkert ord de fleste har hørt eller lest i den siste tiden. Debatten om overvekt eller fedme handler først og fremst om livskvalitet, menneskeliv og enkeltskjebner.

I Norge har fedmeoperasjon til nå kun vært et tilbud til voksne, men ti tenåringer har gått igjennom en fedmeoperasjon som en del av en forskningsstudie ved sykehuset i Vestfold. Målet for forskningen er å finne ut om fedmeoperasjoner rutinemessig bør tilbys til ungdom helt ned i 13-årsalderen.

Det at dette skaper debatt, er både viktig og positivt, men også med god grunn. Jeg er veldig skeptisk til at så unge mennesker skal få gå gjennom en fedmeoperasjon. Alle mennesker er forskjellige. Tilbudet kan være bra for noen, men ikke for andre. Dessuten vet vi for lite om hva dette kan bety og hvilke konsekvenser dette kan ha for så unge mennesker. Det er ikke til å stikke under en stol at holdningsarbeid, fokus på aktivitet og sunt kosthold har gått for tregt og kanskje vært for dårlig. Vi trenger en debatt om hvordan dette kan bedres. Dette er viktig nå, men også på lang sikt. Når vi begynner å diskutere om 13-åringer kan tilbys fedmeoperasjon, er det et tankekors.

Vist 256 ganger. Følges av 1 person.
Annonse