Flinke hoder på feil sted

Aften, 14.08.12

Skolerådgivning. Skole- og studiestart står for døren. Noen har allerede begynt å forberede seg til første skoledag, mens andre kanskje nyter de få feriedagene som er igjen.
Flere av elevene og studentene har før sommerferien tatt et valgt som kan være avgjørende for fremtiden deres. Andrine er en av dem. Hun har fått gode karakterer på eksamen i tredjeklasse på videregående og nå gleder hun seg veldig til å ta fatt på studiene. Hun har hatt gode karakterer gjennom hele ungdoms- og videregående skole, er flink til å finne frem informasjon og til å ta selvstendige valg.

Angrer på studievalg
Det finnes mange dyktige elever som Andrine, men flere av dem har noe til felles: at rådgiverne på skolene deres ikke besitter den kompetansen elevene bør bli møtt med. fire av ti angrer på studievalg, hva kan vi gjøre med det?

Hvis vi går noen uker tilbake i tid, sitter Andrine på kontoret til rådgiveren. Hun har lest seg opp på ulike studier og yrker. Satt seg grundig inn i informasjonen de har fått utdelt, og møter forberedt. Samtalen varer i 30 minutter. Rådgiveren nyanserer, kommer med innspill, gir henne informasjon om relevante nettsteder og lignende. De 30 minuttene er det hun får. Det er bare det rådgiveren har kapasitet til. 30 minutter til resten av livet.

Rådgiveren er en av de viktigste personene i skolen når eleven skal bestemme studieretning. I en verden med stadig flere tilbud og skoler som kjemper om studenter, er objektiv, nøktern og god informasjon særlig viktig. Fremtiden kommer til å kreve at vi som skal jobbe kan mer, vil mer og bidrar mer. Feil studievalg kan få store konsekvenser for den enkelte. Noen vil kanskje bli forundret over denne historien, men dette er realiteten til flere elever. De har ulike ønsker, tanker og håp for fremtiden, og hvert år opplever flere ungdommer at de får drøye 30 minutter til å ta et av sine viktigste valg. Jeg frykter at flinke hoder havner på feil sted fordi rådgiveren ikke har relevant kompetanse eller nok tid. Utdanning er nøkkelen til å lykkes. Kunnskaps-Norge er avhengig av at elever tidlig får god veiledning slik at de kan ta valg som er riktig for dem.

Vi har i mange år hatt en debatt om hvordan rådgivningstjenesten kan forbedres og tilfredsstille elevenes behov. Andrines historie viser at det hvert år er elever som ikke får tilstrekkelig med hjelp i valg at studieretning eller -ønsker. Vi kan ikke ha en evig debatt om hvordan rådgivningstjeneste skal styrkes uten at vi kommer med målrettede tiltak og konkrete forslag. Det rammer for mange elever i Oslo-skolen hvert år. Det har vi ikke råd til.

Da jeg leste byrådserklæringen for 2011-2015 var det med et smil om munnen jeg leste at byrådspartiene ville bedre rådgivningstjenesten. Da jeg nylig leste byrådssaken om rådgivningstjenesten var det derimot med skuffelse over det labre ambisjonsnivået.

I dag er det ingen absolutte krav om kompetanse hos rådgiverne. Oslo Arbeiderparti mener det er på tide at elevene tas på alvor og at rådgiverne har den nødvendige kompetansen for å kunne veilede elevene i best mulig grad. Utdanningsetaten og Elevorganisasjonen i Oslo anbefaler at rådgiverne bør ha minst 30 studiepoeng innen rådgiverrelevant utdanning. Per dags dato er dette ikke et absolutt krav, men en anbefaling ved nytilsettinger. Vi må tørre å ha absolutte krav for rådgiverne for å heve kvaliteten i skolen. Det er det elevene trenger.

Andrine har gjort sine valg. Hun nyter sine siste fridager, og forbereder seg på studiehverdagen. Jeg håper hennes flinke hode havner på riktig sted.

Vist 497 ganger. Følges av 1 person.
Annonse