Ja til talentene!

Aftenpostens Si;D, 22.04.13

I dag er det mange elever som synes skoledagen er kjedelig. De kan det læreren snakker om fra før, leksene er for lette og utfordringene er for få eller ingen. Jeg mener at talentene fortjener å bli sett og satset på i den offentlige skolen. Alle elever skal få undervisning som utfordrer og utvikler dem.

Læreren er nøkkelen til god undervisning. I dag er det en utfordring at lærerne ikke får konsentrere seg om sin viktigste oppgave, nemlig å undervise. For meg er det viktig at læreren står friere slik at de kan styre undervisningen.

Sosialt vanskelig
Høyre snakker hele tiden om nivådeling, og tror det ene og alene er løsningen. Å ta eleven ut av klassen på den måten, er et villspor. Eleven tilføres praktiske vanskeligheter, og det kan ha negative virkninger for det sosiale miljøet. Da tar man fokuset bort fra den reelle problemstillingen, nemlig kvaliteten på den ordinære undervisningen. Det er tross alt her elevene bruker mesteparten av tiden sin.

Nivådeling er et av flere pedagogiske virkemidler som brukes for å gi elever tilpasset undervisning. Arbeiderpartiet anerkjenner at nivådeling innenfor begrensede rammer kan være et godt tiltak for å hente inn elever som ligger bak undervisningen eller å utfordre de flinkeste elevene. Dagens regelverk tillater dette, og godt er det. Nivådeling er derimot ikke et pedagogisk virkemiddel for å fange opp talenter. Det viktigste for å fange opp talenter er at de blir sett og utfordret av lærere. Skal man fange opp talenter, er det viktig at lærerne har den relevante kompetansen, nok tid og ressurser, og at vi gir læreren frihet til å tilpasse undervisningen etter elevens behov. Dét er talentutvikling.

Verktøykassen må utvides
Med nivådeling vil Høyre foreta en endring i rammene for undervisningen. Vi vil gjøre noe med innholdet. Det er her forbedringen må skje. Vi vil tilføye lærerne de ressursene de trenger for å gjøre jobben sin best mulig. Vi vil stille opp med en verktøykasse som har godt innhold. Hvor læreren selv kan bestemme hvilke verktøy som skal brukes for ulike elever og hvor mye. Det Høyre vil, er å redusere antall verktøy og begrense lærernes frihet til å styre undervisningen. Det har lite med talentutvikling å gjøre.

Vist 336 ganger. Følges av 1 person.
Annonse