Viser arkivet for oktober, 2011

Mine forventninger til vervet

Tale på folkevalgtdagen, Oslo rådhus
Dato: 27.10.11
Tema: rådgivningstjenesten, lærlingplasser, psykisk helse, engasjement

Kjære alle sammen,

Jeg vil takke for anledningen til å dele tanker rundt vervet mitt.

I går ble bystyret konstituert, vervene ble fordelt og jeg skal være medlem i kultur- og utdanningskomiteen.

De siste årene har det vært et stort fokus på kunnskap. Kunnskap er bra. Kunnskap er viktig. Frafallsstatistikken på videregående har blitt flittig debattert, men rådgivningstjenesten har ikke blitt styrket. Mange elever er avhengig av å få råd og kunnskap om studier og studieretninger. For meg er det viktig at rådgiverne har god tid, er kompetente og at elevene kan få gode råd om hvordan de kan realisere sine drømmer. Derfor vil jeg jobbe for å styrke rådgivningstjenesten.

Når en elev først velger en studieretning på videregående, er det viktig at eleven får fullføre. I dag er det mange yrkesfagelever som fullfører to år med teori på skolebenken, har gode karakterer, lite fravær, men som likevel ikke får lærlingplass. Det er ikke greit. Alle elever skal ha mulighet til å fullføre utdannelsen sin. Vi vet at det er nøkkelen til å lykkes i samfunnet. Derfor vil jeg jobbe for at vi skal ha mist én kommunal læreplass per 1000 innbyggere.

Psykisk helse er et tema vi tydeligere må sette på dagsorden, vi må tørre å snakke om det, vi må ta alle på alvor. Vi trenger mer åpenhet rundt temaet, et tema jeg tydelig, uavhengig av min komité, vil fortsette å sette på dagsorden. Mens vi kan sitte i vår ende av bordet og vegre oss for å snakke høyt om en utfordring, kan andre mennesker sitte i den andre enden og lide av vår taushet.

Jeg håper samtidig at velgerne har forventninger til meg, at de tar kontakt og at jeg aktivt oppsøker dem, for jeg vil være deres ombud.

Da jeg ble nominert på bystyrelisten til Arbeiderpartiet i fjor, trodde jeg ikke at jeg ville få muligheten til å representere Oslos befolkning i bystyret. Det virket som en litt fjern tanke. Da hadde jeg drevet med politikk i underkant av et år, men som vi alle vet, så skjer mye i politikken på kort tid.

Etter denne sommeren har jeg tenkt mye på hva våre politiske beslutninger har å si for andre mennesker, hvordan det kan gjøre hverdagen enklere eller vanskeligere, hvordan politikk vi debatterer og vedtar kan hjelpe mennesker som møter på utfordringer i hverdagen.

Da AUF begynte å planlegge valgkampen var vi strålende fornøyde med 13 ungdomskandidater på listen, og jobbet hardt for å få inn så mange vi kunne. Vi utformet valgkampmateriale, skolerte oss og forberedte oss til valgkampen. Alle hadde sett for seg noe helt annet enn hva det ble til.

Etter sommerens hendelser har jeg gått inn i meg selv. Jeg har innsett at mitt politiske engasjement genuint er verdt noe, at jeg, Prableen, kan utrette noe. Det har fått en ny betydning, noe jeg tar med meg inn i vervet.

Annonse