Viser arkivet for mars, 2011

Kjemp videre - hver dag!

Spalten min “akkurat nå” i Aftenpostens Si;D, 13.03.11

Årets kvinnedag er «overstått». Det er leit at noen kun bruker 8. mars til å sette kvinnesaker på dagsorden. Hva skjer resten av året?

Hver dag er en kamp og et slag, hver dag har et mål som skal oppnås. Kvinnedagen er ikke bare kvinnenes dag, men også en dag for å minne menn på deres ansvar i likestillingskampen. Ikke minst skal dagen i tillegg minne oss på at vi resten av året også må gi kvinnesaker mer oppmerksomhet. Likestillingen har kommet langt i Norge, men vi kan bli bedre. Du og jeg har ansvar for å kjempe våre medborgeres sak, det gjelder også kvinnesaker.

Demokratiske utfordringer kunne vært unngått dersom likestillingen hadde kommet like langt, både for kvinner og menn.

Annonse