Hva er integrering?

Innlegg i Aftenpostens Si;D, 07.10.09
Debatten om integrering i Norge handler ikke lenger om hvordan innvandrere og etniske nordmenn skal kunne leve sammen, men mer om hvilke verdier et menneske skal gi avkall på som etnisk norsk eller innvandrer. Er det riktig?

Mange innvandrere tror at det å integrere seg riktig i det norske samfunnet handler om å «se norsk» ut, altså gi avkall på sin kultur, religion, språk osv. Dette gjør at integreringen går dårlig. Men på den andre siden ser det ut som at mange nordmenn tror at det å integrere seg riktig handler om å ikke bruke hijab. Det er hårreisende!

Det er viktig at vi tenker på hva det handler om. Skal integreringen gå fremover, må integreringsdebattene handle om hvordan man skal tilpasse seg – ikke hva man skal gi avkall på.

Skolerasering

Innlegg i Aftenpostens Si;D, 16.09.09

Førsteklassingene på Oslos videregående skoler har i disse dager tatt Osloprøven i IKT, lesing og matematikk. Høyre og Frp oppfordrer oss til å ta disse prøvene fordi de sier at resultatene vil være til hjelp for å se hvor det skal settes inn ekstra ressurser. Hvordan skal dette være mulig, når skolepolitikken til f.eks. Høyre baseres på stykkprisfinansiering, altså at skolen får en viss pengesum pr. elev de har? Osloprøvene har de siste årene ikke bidratt til noen forbedring av Osloskolen, men rangering! Så fort resultatene er klare, listes skolene opp fra best til dårligst i mediene. Skal dette bidra til gode skoler i Oslo? Disse resultatene fører til at søkere til den videregående skolen i Oslo lar være å søke på de skolene som gjør det dårlig. Videre henger dette sammen med stykkprisfinansieringen: Jo færre elever, jo mindre ressurser får skolene pr. elev. Hvordan skal skolene bli bedre da? Dette skaper forskjeller mellom skolene! Jeg kan ikke sitte og se på at dette skjer i Osloskolen, det er helt uakseptabelt! Osloprøvene har ikke bidratt til noen positiv utvikling, men til rangering og forskjeller.

Annonse